» Ako vznikajú hliníkové disky
Ako vznikajú hliníkové disky

Od koncepcie cez  výrobu k užívateľovi. Pokiaľ disky prídu na trh prejdu dlhú cestu.

Tvorba nového modelu sa začína od myšlienky na design nového disku. Tvorí sa tzv. "manuál disku", kde sa navrhuje grafický vzhľad budúceho disku a zároveň technická konštrukcia disku. Následne za pomoci špeciálneho počítačového programu prichádza trojrozmerná vizualizácia disku. V tejto etape je možné si dôkladne obzrieť disk a je to začiatok aplikácie všetkých úprav a vylepšení.

Tvorba nového modelu

Po trojrozmernej počítačovej vizualizácii disku, vzniká tzv. mockup (modelový disk je vyrobený z tvrdého plastu alebo dreva). Takýto model je následne prezentovaný na špeciálnom každoročnom stretnutí expertov z celej Európy, kde je možné získať stanoviská a názory na vzhľad vytvoreného disku a jeho prijatia na trh. Následujúcim krokom je príprava aplikačnej brožúry, ktorá obsahuje aplikácie, informácie o odsadeniach a na základe týchto dát sú vyčíslené náklady.

Technický test zaťaženia

Následne je vykonávaná FEM analýza, na základe trojdimenzionálneho modelu. V rámci analýzy FEM je používaný komplex "metódy konečných-prvkov" počítačových simulácií vo fáze výstavby pre určenie a optimalizáciu konštrukčných vlastnosti nového typu disku, ako je jeho sila a dynamika. Analýza FEM simuluje ako sa bude správať typ disku v reálnych situáciách. To nám umožňuje identifikovať prípadné zníženie hmotnosti v raných vývojových fázach a odstránenie možných slabých miest.

Technický test napruženia

Vplyvom obrovského (v reálnych podmienkach nedosiahnuteľného) zaťaženia je disk formovaný pomocou strojov. Vykonaná je analýza zmien v disku, predstavená pomocou farieb na monitore. Oblasť s najväčším napružením je znázornená červenou, bez napružení na zeleno.

Technický test napruženia - formovanie ramien disku

Po vykonaní napružení, disk je podrobený tlakovým testom v miestach ramien disku. Rovnako pri tomto teste je možné zbadať kritické oblasti (pri 100-násobnom zväčšení).

Výroba odlievacej formy

Ďalšou etapou je výroba odlievacej formy. Forma sa skladá z 3 hlavných častí. Hlavné jadro so zadným obrysom disku, bočné jadro (4-6 časti po obvode ráfiku) a dolná časť s konkrétnym vzorom disku. Forma je napĺňaná zliatinou roztaveného hliníku. V tejto etape vzniká model, ktorý je určený na ďalšie úpravy.

Záverečný test

Po prevedení všetkých zmien je disk opäť podrobený analýze, až do momentu pokiaľ sú odstránené a upravené všetky oblasti napruženia disku s červeným zobrazením. Vďaka vykonaniu série testov a vystaveniu disku nereálnym zaťaženiam s ktorými sa disky nestretajú pri každodennom použití je disk pripravený na ďalšiu a záverečnú fázu.

Lakovanie a dokončovanie

Poslednou etapou je etapa farbenia. Táto etapa sa skladá zo 4 častí. V prvej fáze je to chromovanie - vrstva zabezpečujúca proti korózii. Následne je na disk nanesená podkladová vrstva (prevažne sivá), následne metalický lak (strieborný) a posledná ochranná vrstva. Táto posledná etapa sa líši v závislosti od jednotlivých modelov diskov (napr. strieborné, grafitové, leštené, chromové).